Till vem får jag skicka mitt nyhetsbrev?

Får man skicka nyhetsbrev till vem som helst? Eller måste man ha ett godkännande? Nedan tittar vi närmre på hur man bör resonera för att följa lagen och skapa nöjda mottagare till ditt nyhetsbrev.

Får man skicka nyhetsbrev till vem som helst?

Enligt marknadsföringslagen får man inte skicka nyhetsbrev till privatpersoner och enskilda firmor om de inte beställt eller godkänt att få nyhetsbrevet. Detta står i lagen under samma paragraf som behandlar övrig obeställd reklam. Till aktiebolag, juridiska personer och stiftelser får man däremot bara skicka nyhetsbrev om de är relevanta för mottagaren, men var gränsen går för om något är relevant eller inte kan vara lite oklart för gemene man. Nyhetsbrevet behöver också en klar och tydlig avsändare.

 

Får jag skicka nyhetsbrevet till mina kunder?

Enligt lagen får man idag skicka nyhetsbrev till redan befintliga kunder, om innehållet i nyhetsbrevet är inom samma område som det kunden redan handlat av dig. Däremot hör det till god sed att fråga först. Den som shoppar online kan exempelvis få bocka i eller ur en ruta där det står om man godkänner att få nyhetsbrev i framtiden.

 

Om din kund aktivt tackat nej till reklam av dig, så är det inte okej att skicka nyhetsbrev till kunden. Man måste också göra det lätt för mottagaren att avregistrera sig från nyhetsbrevet, förslagsvis genom en länk i nyhetsbrevets sidfot.

 

Följ lagen och skapa goda relationer

Att skicka nyhetsbrev till människor som inte bett om att få det kan på sikt skada bilden av dig och din verksamhet. Ett optimalt sätt att både följa lagen och skapa goda långvariga relationer med dina mottagare till nyhetsbreven är därför att fråga först.

 

Låt mottagaren själv få ta ett aktivt val att följa nyhetsbrevet, då är risken mindre att hon eller han kastar det till skräpkorgen. Informera om ditt nyhetsbrev på webben och i sociala medier. Låt det vara enkelt att skriva upp sig för att delta i den lista som får dina nyhetsbrev.