om oss

Vad är ett nyhetsbrev?

Ett påträngande mail med reklam – eller information som du gärna läser?

Det är stor skillnad på dessa två nyhetsbrev. Lika stor skillnad blir effekten för dig som företagare om du jobbar med effektivisering, automatisering, statistik och professionella contentwriters. Det är det vi står för. Ni väljer själva om du vill ha det serverat i ett färdigt paket eller om ni vill ha utbildning och hjälp med enstaka delar.

Våra tjänster

Effektivisering – Att skapa och följa upp arbetet med nyhetsbrev ska vara en löpande process där varje detalj gör skillnad. Via utbildningar hos företag hjälper vi till med flödesscheman och organisation som skapar ett betydligt effektivare arbete.

Automatisering – Nyhetsbrev kan interageras i flera sociala medier och även datuminställas vilket gör att arbetet sker automatiskt under längre perioder. Genom det kan man planera det långsikta arbetet betydligt tydligare.

Statistik – Det är genom att mäta effektiviteten av nyhetsbrev som man kan avgöra hur arbetet bör gå vidare. Hur många öppnar mailet? Hur många läser det? Hur många interagerar genom att exempelvis klicka sig vidare? Vilka artiklar skapar mest trafik?

Text – Du vet vad du vill förmedla – men inte hur du ska förmedla det. Låt någon av våra contentwriters genomföra jobbet utifrån den mall ni fyller i inför varje nyhetsbrev. Aldrig har det varit enklare att skriva snygga och effektiva texter.

Avgör själv – Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få löpande tips på hur du kan använda dig av nyhetsbrev för att fånga dina kunders intresse? Få konkreta råd om hur du mäter effektiviteten och få uppdaterade nyheter om branschen och de lagar och regler som gäller? Anmäl dig till vårt eget nyhetsbrev.

Känner du osäker på om vi kan leverera det du önskar i form av text, grafik och konkreta resultat? Skulle du vilja se hur vi jobbar utan att behöva betala något för det? Anmäl dig till vårt eget nyhetsbrev.

Den tjänst vi säljer är även den tjänst vi främst använder oss av för att öka intresset att jobba med nyhetsbrev. Skulle vi inte se det som en effektiv väg att gå skulle vi inte heller jobba med det. Så välkommen att prova och se vad vi kan leverera. Självklart är det gratis och du kan säga upp nyhetsbrevet mycket enkelt om du inte önskar det längre. Precis som det ska vara.